Faint o amser i'w dreulio rhwng workouts

Faint o amser i'w dreulio rhwng workouts

Mae'r rhan fwyaf o gorfflunwyr dechreuwyr (a hyd yn oed yn brofiadol) yn credu ei fod yn hyfforddiant caled sy'n hyrwyddo twf cyhyrau gweithredol. Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn hollol wir. Mae ymarfer corff yn dwysáu datblygiad yn unig, tra bod adeiladu cyhyrau yn digwydd yn ystod gorffwys.

Oherwydd y ffaith nad yw llawer o athletwyr yn gwybod y gwirionedd syml hwn ac ymarfer corff ar gyfer gwisgo, nid ydynt yn cyflawni'r canlyniad disgwyliedig. Dyma pam mae gorffwys mor bwysig.

pam torri mewn hyfforddiant

Rhwng workouts, gallwch archebu tocyn awyren, mynd i'r ffilmiau neu fynd am dro mewn trefn, yn gyntaf, i ymlacio, ac yn ail, i roi cyfle i'r cyhyrau ddatblygu.

Er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl, mae angen i chi ddilyn y drefn briodol o ymarfer corff a gorffwys. Felly, mae'n bwysig gwybod faint o amser i orffwys yn ystod yr egwyl rhwng ymarferion cryfder. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl am hyn.

Pam mae angen gorffwys ar y cyhyrau

Mae llawer o gorfflunwyr yn gyfarwydd â'r sefyllfa pan, ar ôl ymarfer dwys ddydd Llun, ddydd Mercher, nid oes digon o gryfder ac egni o hyd ar gyfer ymarferion cryfder. Peidiwch ag ystyried y cyflwr hwn o flinder cyffredin.

Y gwir yw, er mwyn cyflawni unrhyw weithgaredd, mae angen norm penodol o adnoddau biocemegol ar berson. Yn ystod hyfforddiant gweithredol, mae corfflunwyr yn eu defnyddio. Weithiau bydd y corff yn colli ei allu adfywiol yn gyfan gwbl.

Pam gorffwys am gyhyrau

Y peth cyntaf sy'n digwydd i'r corff ar ôl hyfforddiant cryfder yw'r cronni gwarchodfa biocemegol... Nid yw'r broses hon yn cymryd 15 munud.

Gall adferiad llawn y corff gymryd rhwng tridiau ac wythnos gyfan (yn dibynnu ar ddwyster yr hyfforddiant), a dim ond ar ôl ailgyflenwi adnoddau biocemegol y mae'r broses o dyfu cyhyrau yn dechrau.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i orffwys

Nid yw rheoli rheoleidd-dra eich workouts mor anodd, ac nid oes ots pa ran o gyhyrau eich corff rydych chi'n eu hyfforddi: y frest; yn ôl; traed, ac ati.

Dychmygwch y sefyllfa eich bod yn ymdrechu'n galed i gyflawni'r un norm ar ôl ymarfer dwys a llwyddiannus ddydd Llun, ddydd Mercher. Mae hyn yn cael ei ystyried yn wall gros. Yn ychwanegol at y ffaith na ellir cyflawni'r canlyniad yn y modd hwn, rydych mewn perygl o niweidio'ch iechyd.

Faint o amser i orffwys rhwng workouts

Mae'n bosib y byddwch chi'n adennill eich cryfder yn llawn ddydd Iau. O'r bore cyntaf byddwch chi'n teimlo'n adfywiol. Rydym yn eich cynghori i hepgor y diwrnod hwn hefyd.

Yn y cyfamser, efallai y bydd angen i chi ddarganfod ble mae'r tocynnau awyren yn cael eu gwerthu fel y gallwch chi fynd o gwmpas eich gweithgareddau beunyddiol yn ddiogel. Ddydd Iau, mae proses adfer y corff newydd ddod i ben. Mewn gwirionedd, mae'r corff dynol yn gallu mwy.

Ddydd Gwener, mae'n debyg y byddwch chi'n teimlo ymchwydd rhyfeddol o egni ac yn gallu gwneud ymarferion mwy heriol nag o'r blaen.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *