Deiet Brasil - Colli Pwysau yn Hawdd, Effeithiol a Deliciously

Deiet Brasil - colli pwysau yn hawdd

Mae diet Brasil yn ddim ond duwies i'r bobl hynny na allant ran gyda bwyd blasus. Er enghraifft, gyda chig, wyau a physgod. Wrth gwrs, mae gan y diet ei gyfyngiadau, ond nid ydyn nhw mor arwyddocaol ag mewn llawer o ddeietau caeth a systemau maeth.

Felly, os nad ydych wedi penderfynu ar ddeiet eto, ond ar yr un pryd rydych chi wrth eich bodd yn bwyta, yna croeso i chi ddewis diet Brasil.

Manteision ac anfanteision diet Brasil

Mae'r diet yn arbennig o hoff o ferched sy'n aros gartref ac nad ydyn nhw'n gweithio. Mae rhwyddineb a symlrwydd coginio yn creu argraff. Ac yn olaf ond nid lleiaf, nid oes angen i chi wario symiau mawr o arian ar nwyddau bwyd. Gallwch eu prynu yn eich archfarchnad agosaf.

Cyn i chi benderfynu mynd ar ddeiet, mae angen i chi ymgynghori â meddyg, gan fod gan unrhyw ddeiet ei wrtharwyddion ei hun.

Manteision ac anfanteision diet Brasil

Gallwch chi benderfynu drosoch eich hun hyd y diet. Mae'r diet Brasil wedi'i gynllunio am bythefnos neu bedair wythnos. Peth arall o'r diet yw na fydd yn rhaid i chi ddyfeisio bwydlen. Mae eisoes wedi'i drefnu ar gyfer hyd cyfan y diet. Bydd hyn yn gwneud eich bywyd yn haws ac yn arbed amser.

Mae'r diet Brasil yn ddeiet protein carbohydrad isel, mae'r cymeriant calorïau dyddiol yn cael ei leihau ychydig.

Rheolau maeth a bwydlenni ar gyfer diet

Bydd angen i chi fwyta'n ffracsiynol. Mae hyn yn awgrymu na ddylai nifer y prydau bwyd bob dydd fod yn llai na phedwar. Mae'n well os ydych chi'n bwyta bum gwaith.

Mae'r diet yn cael ei ystyried yn llym ac yn anodd, hyd yn oed gan ystyried y ffaith y byddwch chi'n bwyta cig ac wyau. Ni argymhellir newid prydau bwyd mewn mannau a disodli rhai bwydydd i eraill, oherwydd fel arall efallai na fyddwch yn cyflawni'r effaith a ddymunir.

Brasil diet yn awgrymu y dylid dileu unrhyw sbeisys a bwydydd eraill a allai leihau eich chwant bwyd o'ch diet. Mae hefyd wedi'i wahardd i fwyta cigoedd mwg, prydau melys a seigiau sbeislyd. Dylid torri codlysiau yn ôl yn ystod y diet. Os ydych chi'n eu bwyta ar y diwrnod hwn, yna bydd angen eithrio bara o'r diet.

Beth i'w fwyta ar gyfer colli pwysau

Yn ystod y diet, mae'n hanfodol cymryd fitamin C, ond mae'n well dewis cymhleth fitamin i chi'ch hun, mewn ymgynghoriad â'ch meddyg. Cofiwch hefyd yfed digon o hylifau.

Mae'r prif ffocws ar ddeietegol, cawliau ysgafn, llysiau, ffrwythau a pherlysiau. Caniateir iddo yfed dŵr mwynol cyffredin nad yw'n garbonedig neu unrhyw sudd ffrwythau.

Mewn pythefnos gyda diet o'r fath, gallwch golli tua phum cilogram. Ystyriwch ddewislen sampl y byddwch yn ei dilyn yn ystod eich diet. Mae hwn yn fersiwn llymach o'r diet, sy'n cynnwys proteinau - wyau, cig a physgod - fel sylfaen y diet.

Bwydlen diet Brasil

Dydd Llun a dydd Mawrth

Brecwast: un wy wedi'i ferwi, un afal ffres, gwydraid o goffi naturiol.

Bydd cinio a swper yr un peth: un afal ffres ac un wy wedi'i ferwi.

Dydd Mercher

Brecwast: dau wy wedi'i ferwi.

Cinio: cant gram o gig eidion wedi'i ferwi heb lawer o fraster, ychydig o sbigoglys.

Cinio: un wy wedi'i ferwi a rhywfaint o sbigoglys.

Dydd Iau

Brecwast: un wy wedi'i ferwi.

Cinio: cant gram o bysgod ffres wedi'u berwi môr ac un tomato canolig.

Cinio: dau wy wedi'i ferwi a gwydraid o goffi naturiol.

Dydd Gwener

Brecwast: un wy wedi'i ferwi a gwydraid o goffi naturiol.

Cinio: can gram o bysgod môr wedi'i ferwi ac un tomato bach.

Cinio: cant gram o bysgod wedi'u ffrio heb lawer o fraster a rhywfaint o salad llysiau.

Dydd Sadwrn

Brecwast: un wy wedi'i ferwi a gwydraid o goffi naturiol.

Cinio: cant gram o gig eidion wedi'i ferwi heb lawer o fraster, un ciwcymbr canolig a gwydraid o goffi naturiol.

Cinio: dau gant gram o gig eidion wedi'i ferwi heb lawer o fraster, gwydraid o goffi naturiol.

Dydd Sul

Brecwast: un wy wedi'i ferwi a gwydraid o goffi naturiol.

Cinio: cant gram o gyw iâr heb lawer o fraster heb fraster a chroen, un ciwcymbr canolig ac un tomato canolig.

Mae cinio yr un peth â chinio. Fe ddylech chi yfed gwydraid arall o goffi naturiol yn unig.

Casgliad diet Brasil

Fel y gallwch weld, mae'r fwydlen yn eithaf anodd ac mae'n anodd iawn cynnal diet o'r fath. Felly, cyn i chi benderfynu mynd ar ddeiet, meddyliwch yn ofalus a allwch chi ddal allan tan y diwedd. Fel arall, mae perygl ichi ddifetha'ch iechyd a pheidio â chael y ffigur a ddymunir.

Canlyniadau colli pwysau ar ddeiet

Mae amrywiad arall o'r diet Brasil sy'n canolbwyntio ar ffrwythau, llysiau, perlysiau a sudd. Ond mae ei bwydlen hefyd yn eithaf llym, er y bydd yn rhaid i chi fwyta o leiaf bum gwaith y dydd.

Cofiwch fod ymarfer corff cymedrol yn fuddiol iawn i'ch iechyd, yn enwedig yn ystod diet, pan fyddwch chi'n colli pwysau a'ch croen yn mynd yn flabby.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *