Sut mae colli pwysau yn gweithio? - rydyn ni'n deall y corff

Sut mae colli pwysau yn gweithio?

Dulliau effeithiol o losgi braster Mae colli pwysau (neu losgi braster) yn digwydd pan fydd y corff yn dechrau defnyddio'r dyddodion sydd ar gael i gynhyrchu ynni. Nid yw'n hawdd ei gael i wneud hyn. Mae'n angenrheidiol creu diffyg calorïau sy'n cael eu bwyta o fwyd. Bydd hyn yn achosi diffyg egni yn y corff, y bydd yn ei ailgyflenwi â braster.

Mae 2 fath o ffynhonnell ynni - glycogen a braster. Mae'r cyntaf yn llawer haws i'w drosi, felly mae'r corff yn ei ddefnyddio gyntaf. Oherwydd hyn y dylai unrhyw ymarfer corff bara o leiaf hanner awr, fel arall ni fydd y mater yn cyrraedd llosgi braster.

Camau colli pwysau

Mae brasterau yn gronfa wrth gefn o'r corff, felly mae'n amharod i rannu gyda nhw. Hefyd, maen nhw'n dechrau cael eu bwyta gydag o leiaf llwythi cymedrol, felly mae'r sesiynau gweithio yn hir ac yn darparu'r llwyth angenrheidiol.

Camau colli pwysau

Mae yna offer a all gyflymu'r prosesau hyn. Er enghraifft, mae Phyto Liposaktor yn gostwng ar gyfer colli pwysau. Maent, fel cyffuriau llosgi braster eraill, yn cyflymu metaboledd lipid ac yn cynyddu cynhyrchiant hormonau sy'n gyfrifol am fwyta brasterau.

Sut mae colli pwysau yn mynd?

Ar y dechrau, mae ein corff yn colli dŵr yn unig, felly pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ymarfer corff neu faethiad cywir, mae'r pwysau'n dychwelyd ar unwaith. Ychydig yn ddiweddarach, mae maint y màs cyhyrau yn dechrau lleihau. Ynghyd â'r broses hon mae rhyddhau cortisol, hormon straen. Felly, mwy o anniddigrwydd, colli egni.

Felly, wrth golli pwysau, mae angen i chi gysgu mwy er mwyn cael amser i wella. Mae metaboledd yn cyflymu er mwyn ennill troedle o'r diwedd ar y lefel hon.

Yn gyffredinol, gellir rhannu'r broses o golli pwysau yn 3 cham:

  • Colli pwysau yn gyflym (mae dŵr a chyhyrau'n diflannu);
  • Colli pwysau'n araf (yn dechrau llosgi braster yn araf);
  • Y cam gosod (mae'r metaboledd carlam yn parhau i weithio yn y modd newydd).

Mae'n anghywir disgwyl y bydd eich pwysau'n mynd yn gyfartal. Ond mae llawer, ar ôl sylwi bod y colli pwysau wedi dod i ben yn ymarferol, heb y nerth i aros am y canlyniad terfynol.

Technegau Llosgi Braster

Ym mha ffyrdd allwch chi golli pwysau yn gynnar? Cyfuniad o ddeiet cytbwys ac ymarfer corff sydd orau. Mae dietau calorïau isel yn arafu'r metaboledd yn unig, fel y mae ymprydio. O'r sesiynau gweithio, hyfforddiant cryfder yw'r gwaethaf. Felly, mae'n werth talu sylw i ymarfer corff aerobig: loncian cerdded beicio nofio

Sut i losgi braster

Gall digon o ddŵr yn y corff gyflymu prosesau metabolaidd. Mae angen i chi yfed tua 8 gwydraid bob dydd i sefydlu cydbwysedd dŵr. Rhaid i'r corff losgi mwy o galorïau wrth yfed diodydd wedi'u hoeri, ond ni ddylech fod yn selog yma.

Mae prosesau metabolaidd yn mynd yn gyflymach gyda phresenoldeb sbeisys poeth mewn bwyd. Gall meddyginiaethau helpu yma hefyd. Er enghraifft, os ydych chi'n darllen adolygiadau'r meddygon am y cyffur Phyto Liposaktor, gallwch weld eu bod yn cynghori merched i golli pwysau gyda'r cyffur hwn. Mae'n normaleiddio'r llwybr treulio, yn glanhau'r corff ac yn actifadu prosesau llosgi braster.

Mae colli pwysau yn gyflymach mewn pobl sydd â màs cyhyr mawr. Felly, ei adeiladu ar yr un pryd yn ystod ymarfer corff rheolaidd, felly byddwch chi'n dechrau'r prosesau metabolaidd.

Cyn colli pwysau'n ddifrifol mewn unrhyw ffordd, mae angen ymgynghoriad meddyg!

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *