Alla i yfed cwrw yn y sawna? - budd a niwed

Alla i yfed cwrw yn y sawna?

Mae pawb yn gwybod bod gweithdrefnau baddon yn cael effaith gadarnhaol ar berson. Ac mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio, oherwydd dim ond yn y bath y gallwch ymlacio a golchi. Mae bath a sawna yn ddefnyddiol iawn i fodau dynol, maen nhw'n cael effaith dda ar y corff a glanhau meddyliol.

Mae stêm baddon yn helpu i gael gwared ar docsinau niweidiol, yn ogystal â chyflymu metaboledd. Mae'r gweithdrefnau'n cynyddu cylchrediad y gwaed, yn lleddfu cur pen, yn gwella'r system nerfol. Yn y bath, mae'r hwyliau'n codi ac mae ansefydlogrwydd straen yn diflannu.

Manteision cwrw mewn baddon

Mae llawer o bobl yn gofyn y cwestiwn - a yw'n bosibl yfed cwrw i mewn bath... Mewn nifer fach, yn ôl yr ymchwil a gynhaliwyd, trodd allan ei fod yn angenrheidiol iawn. Mae cwrw a sawna yn ddau beth anwahanadwy, mae derbyn y ddiod hon yn broses ddymunol ac iach. Mae cwrw yn ddiod sy'n tynnu metelau trwm a halwynau alwminiwm o'r corff. Mae'r rhinweddau hyn yn cynyddu sawl gwaith wrth gymryd gweithdrefnau bath. Ond mae'n well cymryd cwrw sy'n olau gwan.

Mae cwrw a sawna fel rhentu manipulator ar gyfer defnyddiwr, dim ond ffactorau cadarnhaol. Ar ôl pob ymweliad yn yr ystafell stêm, yn ystod y broses anweddu, mae angen cymryd 0 litr o'r ddiod hon hyd at 33 cilogram o bwysau'r corff. Os yw person yn pwyso mwy na 100 cilogram, yna argymhellir iddo fwyta tua hanner litr o gwrw ar ôl pob "pâr". Dylech hefyd ystyried ymdrech metaboledd a phrosesau.

Pam ei bod hi'n ddrwg yfed cwrw mewn baddon

Nid yw'r baddon yn bodoli er mwyn yfed cwrw yno; rhaid bwyta cwrw mewn symiau rhesymol ac er budd iechyd. Dylai pob person ddewis drosto'i hun yn union y math o gwrw sy'n addas iddo, yn ogystal â'i drefn yfed ei hun. Ond beth allai fod yn well na chwmni da sy'n treulio amser mewn baddon neu sawna, ac ar wahân, dros wydraid o ddiod feddal?! Dim byd yn ôl pob tebyg, mae'r cyfan yn dibynnu ar awydd, amser a galluoedd ariannol.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *